Atelier
Catharina Ramaekers
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
+31 (0)43 34 34 139
+31 (0)6 50 692 187

Home  >  Urnen

Urnen en urn grafmonumenten

Cremeren is in de westerse wereld een keuze die vaak voortkomt uit een behoefte en efficiëntie. Zo is cremeren kosten- en ruimtebesparend; milieuoverwegingen kunnen ook een rol spelen.

Voor nabestaanden kan de snelheid en het ontastbare na de crematie soms moeilijker zijn dan bij begraven met name als de as direct, of kort na, het verlies wordt uitgestrooid. Daarom wordt er steeds meer voor gekozen om de as te bewaren. Deze kan dan eventueel op een later tijdstip worden uitgestrooid. Dat kan dan een moment zijn dat zich aandient als de tijd daar rijp voor is.

De as kan bewaard worden in een urn, als geheel. Het is ook mogelijk een groot deel van de as te verstrooien en een klein gedeelte te bewaren.

Een andere optie is om de as in een urnbus te begraven op een begraafplaats. Indien de urnbus niet van een vergankelijk materiaal is gemaakt zoals karton, komt deze er na 10 of 20 jaar weer precies hetzelfde uit. Hiermee wordt mijns inziens het idee van begraven, namelijk het terug geven aan de aarde, teniet gedaan. Het is bij begraafplaatsen, bij het begraven van een urnbus heel gebruikelijk deze in een betonnen grafkelder te plaatsen. Zo blijft deze zeker goed bewaard, maar is dit wat u voor ogen had bij het begraven van de as?

Met name bij urnen en urngrafmonumenten vinden wij het belangrijk dat de urn of het monument van blijvende waarde is. Daarom maken wij meer kunstwerken dan urnen of monumenten. Als de as dan later eventueel toch wordt verstrooid, heeft u een mooi kunstwerk en niet de typische urnvaas of grafsteen. Daarbij heeft u het voordeel dat als u het urnbeeld thuis heeft staan het niet voor elke bezoeker direct als urn hoeft op te vallen of het niet direct als zodanig herkenbaar is.

Wij kunnen een persoonlijke urn of urnmonumentje maken of u maakt een keuze uit onze galeriewinkel.

 Klik op foto om fotoalbum te openen.