Atelier
Catharina Ramaekers
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
+31 (0)43 34 34 139
+31 (0)6 50 692 187

Home  >  Natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats

De natuurbegraafplaats is een unieke plek om begraven te worden.

Om de natuurlijke sfeer te bewaren, kiezen we voor natuurlijke materialen en bewerkingen. Natuurlijke materialen zijn bijvoorbeeld grijze hardsteen, franse kalksteen of zwerfkeien. Keramiek kan met matte glazuren gebruikt worden maar ook materialen als cortenstaal, brons en hout zijn hier geschikt voor. Bij hout denken we aan de meer duurzame houtsoorten zoals eiken en robinia hout.

Wij kunnen in eigen handschrift de naam verwerken, zowel gekapt als met bronzen letters.

Graag kijken we met u mee hoe u op deze bijzondere locatie, die al zoveel karakter heeft, een passend gedenkteken kunt realiseren

Ecologisch

Respect voor materialen en arbeid.

Vaak kant en klare monumenten waar hier alleen nog een tekst in wordt gestraald.

De stenen leggen een lange transport route af voor ze bij ons zijn. Het is ongelofelijk dat zulke mooie en kostbare materialen, in miljoenen jaren gevormd, hier enkel als tekstdrager worden behandeld.

Als je eenmaal zelf in steen hebt gekapt dan gaat een heel andere wereld van prachtige kristallen, structuren, krachten en kleurnuances voor je open. Dan kun je de stenen niet meer alleen als tekstdragers zien. Je wilt er meer mee doen, ze in ieder geval tot hun recht laten komen en dankbaar zijn dat we ze mogen gebruiken.

Door aandacht voor een goed ontwerp, bewerkingen en door verbondenheid met degene voor wie het monument bedoeld is, hoop ik recht te doen aan dit prachtige materiaal.

Fair trade

De wijze van ontginning van natuursteen in de landen van herkomst is enorm divers. Voor ons is het helaas niet mogelijk zelf te herleiden of dit op een mens- en milieuvriendelijke manier gebeurt. Wij zijn afhankelijk van de informatie die de groothandel verstrekt; we zien uit naar het fair trade keurmerk voor natuursteen dat in ontwikkeling is.

Uiteraard kunnen we ook kiezen voor steen uit de omgeving waar we de herkomst en winning met eigen ogen kunnen zien. Zo betrekken we onze hardsteen uit de prachtige groeves van Sprimont, net over de grens in België.

Hergebruik van steen

Veel grafmonumenten worden verwijderd terwijl de kwaliteit van de steen nog goed is en hergebruikt zou kunnen worden. Het vraagt echter wel aanpassingen in het hergebruik: men dient rekening te houden met de gegeven kleuren en maten, de tekst moet worden weg geslepen en eventuele aantastingen moeten worden verwijderd. Door dit arbeidsintensieve proces is de steen doorgaans (helaas) niet goedkoper dan een nieuwe steen uit lage loon landen.

Heel graag adviseren wij u als u een ecologisch bewust gedenkteken wilt laten maken.

 Klik op foto om fotoalbum te openen.